Tipsy Walks 2016 –

Tipsy walk places:

Spicy X-mas walk : se mere
Tipsy walk Vesterbro: se mere her
Tipsy walk Sundholm -se mere her

///scroll down for english///

Tipsy Walks
Tipsy walks er en serie af deltagerbaserede performances, som via et tilfældighedsprincip interagerer med byrum og lokalområder. Projektet tilpasses hver gang til sted og situation og indledes med en performativ instruktion.

Hovedingredienserne er:
En stak bykort over det pågældende område.
En stor samling forskellige glas og en variabel mængde alkohol og saft i forskellige farver.
(Hvis situationen inviterer til det, erstattes drinks af andre bestanddele)
Datostempel og andre relevante stempler.

Deltagerne vælger et glas og en drink.

Glasset fyldes med den valgte væske og genstanden drikkes ud.

Deltageren vender glasset om på et bykort og den cirkel som alkoholen laver på kortet, udgør derefter den rute som vedkommende skal ud og gå i gaderne.

Selvom bykort oftest består af lige veje og rette vinkler, skal man holde sig så tæt som muligt til cirklen, hvilket betyder at man tvinges til at krydse baggårde og hoppe over hegn osv.

“Hjemvendt” til galleriet bliver bykortet underskrevet og forsynet med et datostempel som verificerer deltagelsen.

Hvis deltagerne har lyst er de velkomne til at sende Mette Kit Jensen billeder og tekster fra turen.

Konceptet udvikler sig hele tiden dynamisk, inspireret af steder og deltagere.

--

Tipsy Walks
Tipsy walks is a series of participatory performances, which via a random principle interacts with urban and local areas. The project adapted each time to the place and situation and start with a performative instruction.

 The main ingredients are:

A stack of maps of the area in question.
A large collection of various glasses and a variable amount of alcohol and juice in different colours.
(If the situation is not suitable for it, the alcohol can be replaced with other ingredients)
Date stamp and other relevant stamps.

Participants choose a glass and a drink.

The glass is filled with the chosen liquid, and the participant drinks out the alcohol.

The participant turns the glas upside down on a city map and the alcohol makes a circle on the card. This circle is now the route which the part taker has to walk.

Although city map usually consists of straight roads and right angles, one should keep as close as possible to the circle. This means that people are forced to cross backyards and jump over fences etc.

Returned to the gallery the street map will be signed and get a date stamp that certifies participation.

 If participants feel like it, they are welcome to send Mette Kit Jensen photos and texts from the trip.

The concept is constantly and dynamic evolving, inspired by places and participants.