“BELIVE IN YOURSELF, MADAM !” Stateless Mind Festival, Valby Kulturhus 2023

Photo: Bjørn Pierri Enevoldsen

// Scroll down for english


Photo: Karin Elisabeth Pedersen

TRO PÅ DEM SELV ! Stateless Mind Festival, Valby Kulturhus/Kunsthal Charlottenborg 2023
Kurateret af Amir Zainorin (Denmark/Malaysia) and Pia Lund Poulsen (Denmark)

Amy Zahrawaan (Indonesia), Anida Youe Ali (US/Cambodia), Ariel William Orah(söydivision) (Indonesia/Germany), Begitte Lyng Andersen (Denmark), Benedikte Esperi (Sweden), Brennan Wojtyla (USA/Germany), Chuyia Chia (Sweden/Malaysia), Dalida Benfield (US/Panama/Finland), Christopher Bratton (US/Finland), Joakim Stampe (Sweden), Kiss Lavin (Denmark/Indonesia), Lilibeth Cuenca Rasmussen (Denmark/Philippines), Mette Kit Jensen(Denmark), Pavana Reid (Norway/Thailand), Ray Roa (Denmark/ Philippines), Thuy Nguyen (Sweden/Vietnam), Stefan Osterjo (Sweden), Yong Sun Gullach (Denmark/Korea)

 En oplæsningsperformance. Værket kredser om kvinder, der forlader deres hjemegn, ikke stifter familie, men forsøger at bryde sociale rammer og skabe nye muligheder for dem selv.

Performanceteksten består af brudstykker fra vandreture i det offentlige rum blandet med minder om Mette Kit Jensens ugifte moster fra Nordjylland, der rejste til København og blev syerske i boutique Yves Saint Laurent, og om Mette Kit Jensens egen rejse fra Københavns Vestegn til kunstakademiet i Hamborg. Performancen involverer også publikum i at hjælpe den kvindelige kunstner med at holde balancen.


I over 10 år har Mette kit Jensens konceptuelle arbejdsform bestået af vandreture i byrummet, hvorfra hun iagttager verden som en flaneuse, laver samtaler og henter inspiration. Hun arbejder med manuskripter, rekvisitter, installationer, performances og deltagerbaserede vandreture. Forestillingen til Stateless Mind samler noter og dagbøger, skrevet sammen til et selvbiografisk performancemanuskript.

Tak til møbelsnedker Tor Nærgaard Klerk


LÆS MANUSKRIPTET 
SE FLERE FLANØSE PROJEKTER
TEKST AF SANNE KOFOD OLSEN: “FLÂNEUSEN – METTE KIT JENSENS PERFORMATIVE VÆRKER” 2022

Photo: Karin Elisabeth Pedersen

Photo: Karin Elisabeth Pedersen

BELIEVE IN YOURSELF, MADAM! (TRO PÅ DEM SELV !) Stateless Mind Festival, Valby Kulturhus/Kunsthal Charlottenborg 2023 Curated by Amir Zainorin (Denmark/Malaysia) and Pia Lund Poulsen (Denmark)

Amy Zahrawaan (Indonesia), Anida Youe Ali (US/Cambodia), Ariel William Orah(söydivision) (Indonesia/Germany), Begitte Lyng Andersen (Denmark), Benedikte Esperi (Sweden), Brennan Wojtyla (USA/Germany), Chuyia Chia (Sweden/Malaysia), Dalida Benfield (US/Panama/Finland), Christopher Bratton (US/Finland), Joakim Stampe (Sweden), Kiss Lavin (Denmark/Indonesia), Lilibeth Cuenca Rasmussen (Denmark/Philippines), Mette Kit Jensen(Denmark), Pavana Reid (Norway/Thailand), Ray Roa (Denmark/ Philippines), Thuy Nguyen (Sweden/Vietnam), Stefan Osterjo (Sweden), Yong Sun Gullach (Denmark/Korea)


…is a performance reading. The work revolves around women who leave their home region, do not start a family, but try to break social social barriers and create new opportunities for themselves. The performance text consist of fragments from walks in public space mixed with memories of her unmarried aunt from North Jutland, who traveled to Copenhagen and became a seamstress at  boutique Yves Saint Laurent, and about Mette Kit Jensens own journey from Copenhagen’s suburb to the art academy in Hamburg. The performance also involves the audience in helping the female artist to keep the balance.

For over 10 years Mette kit Jensen’s conceptual work form has consisted of walks in urban space, from which she observes the world as a flâneuse, makes conversations and gathers inspiration. She works with manuscripts, props, installations, performances and participant based walks. The performance for Stateless Mind brings together notes and diaries, written together into an autobiographical performance script