BELIEVE IN YOURSELF, MADAM ! Performance and Installation Kirsten Kjærs Museum DK 2023

TRO PÅ DEM SELV !  består af en installation samt en performance, der blev opført på åbningsdagen. Værket kredser om kvinder, som forlader hjemegnen, ikke stifter familie, men forsøger at sprænge sociale rammer og skabe sig nye muligheder. 

Udgangspunkt for Mette Kit Jensens performance er dels hendes ugifte moster fra Nordjylland, som rejste til København og blev syerske hos Yves Saint Laurent på Strøget, og dels hendes egen rejse fra Københavns Vestegn til kunstakademiet i Hamburg. 

Værket handler om adgang til - og aftryk i verden i forskellige årtier og relaterer sig således også til Kirsten Kjær, som - om nogen - dementerede enhver forventning om kvinders opførsel.

Installationen består af skulpturer i form af kæmpestore træknapper og et par sko med tekster under sålerne, samt en rekonstruktion af mosterens hjemmelavede tekstværk “TRO PÅ DEM SELV!” dryppet i stearin. 

Værket samlede sig i rummet i en oplæsnings-performance på åbningsdagen - som også involverede publikum i at hjælpe den kvindelige kunstner med at holde balancen.”

I over 10 år har Mette Kit Jensens konceptuelle værkpraksis bestået af vandringer i byrummet, hvorfra hun som flâneuse betragter verden og samler inspiration. 

Performancen til ferniseringen samlede hendes noter og dagbøger fra flere år, som hun under arbejdsopholdet på Kirsten Kjærs Museet skrev sammen til et selvbiografisk performancemanuskript - der skabte en parallel til Kirsten Kjærs liv og rejser. Teksterne hænger nu også i udstillingen betrådt med gyldne fodspor.

Tak til møbelsnedker Tor Nærgaard Klerk

LÆS MANUSKRIPTET 
SE FLERE FLANØSE PROJEKTER
TEKST AF SANNE KOFOD OLSEN: "FLÂNEUSEN - METTE KIT JENSENS PERFORMATIVE VÆRKER" 2022
Værket har modtaget støtte fra Statens Kunstfond.

BELIEVE IN YOURSELF, MADAM ! consists of an installation and a performance that was staged on the opening day. The work revolves around women who leave their home region, do not start a family, but try to break social frameworks and create new opportunities for themselves.

The starting point for Mette Kit Jensen's performance is partly her unmarried aunt from North Jutland, who traveled to Copenhagen and became a seamstress at Yves Saint Laurent on Strøget, and partly her own journey from Copenhagen's suburb to the art academy in Hamburg.

The work is about access to - and imprint on the world in different decades and thus also relates to Kirsten Kjær, who - if anyone - denied any expectations about women's behaviour.

The installation consists of sculptures in the form of huge wooden buttons and a pair of shoes with texts under the soles, as well as a reconstruction of the aunt's home-made text work "TRO PÅ DEM SELV!" dipped in candle wax.

The work gathered in the room in a reading performance on the opening day - which also involved the audience in helping the female artist keep her balance.”

For over 10 years, Mette Kit Jensen's conceptual work practice has consisted of walks in urban space, from which she observes the world as a flâneuse and gathers inspiration.

The performance for the premiere brought together her notes and diaries from several years, which she wrote together during her working stay at the Kirsten Kjær Museum into an autobiographical performance script - which created a parallel to Kirsten Kjær's life and travels. The texts now also hang in the exhibition, trodden with golden footprints.

The work has received support from the Statens Kunstfond.