“Walking Performance Play” – Perform’Action Live Art Yaoundé, Cameroun 2018

Photo: Sophie Dupont

/// scroll down for english


Walking Performance Play
Perform’Action Live Art, Yaoundé, Cameroun 2018

Performancen der havde karakter af et spil, som jeg spillede med deltagerne, blev udført i landsbyen Akak uden for Yaoundé og involverede både festivaldeltagere og lokalbefolkning. Temaet var "mødet" i henhold til festivalens intension om mødet mellem de lokale og de besøgende.

Photo: Sophie Dupont

Spillet er sat sammen af voksduge med tekst og nogle æggeure. Det er et værk, hvor genstandene tages i brug og derved skaber sociale og performative processer. Værket fungerer som et brætspil, som kan rulles ud overalt og udvikle sig over tid. Spillet opstår  i dialog med deltagerne, næste gang kan nye kategorier tilføjes og bruges i en ny sammenhæng. Det kan rulles op og transporteres  i en kuffert.

Photo: Sophie Dupont

Spillet sender deltagere på opdagelse i omgivelserne. I dette spil er der intet rigtigt eller forkert, men det er en proces hvor målet er ukendt eller ubetydeligt. Det handler om at beskrive og fortælle historier - om at være til stede sammen i en åben proces og dermed få indsigt i andres blik på verden.

Projektet er støttet af:
Statens Kunstfond
Billedhugger Edouard Eggelings Fond for danske Billedhuggere

Tak til
Deltagerne
Dohsane
Angel Wirnkar
Christian Etongo
Henrik Vestergaard (liveart.dk)
Sophie Dupont
Karina Mosegård

 

Læs mere om festivalen (Klumme Kunsten.nu)

Photo: Sophie Dupont

Walking Performance Play

Perform’Action Live Art Yaoundé, Cameroun 2018

The performance, a "game" created in collaboration with participants, was “performed" in the village Akak outside Yaoundé and involved both festival participants and locals. The theme was the "meeting" according to the intension of the festival, concerning the meeting between the locals and the visitors.

Photo: Sophie Dupont

The game consists of a blanket of wax cloth and some egg timers, it is an artwork where the objects are taken into use, and thereby create social and performative processes. The work is a kind of board game, that can be rolled out anywhere and it evolves over time. The game develops in a dialogue with the participants, and next time new categories can be added and used in a new context. It can be rolled up and transported everywhere in a suitcase.

Photo: Sophie Dupont

The game sends participants out to discover the surroundings. In this game there is nothing right or wrong, but it is a process where the goal is unknown or unimportant. It's about describing and telling stories - about being present together in an open process and thus gaining insight into the eyes and senses of others.

The project is supported by:
The Danish Art Council
Billedhugger Edouard Eggelings Fond for danske Billedhuggere

Thanks to:
The participants
Dohsane
Angel Wirnkar

Christian Etongo
Henrik Vestergaard (liveart.dk)
Sophie Dupont
Karina Mosegård