Saffar (The journey)

  ///scroll down for english///

Saffar (Rejsen)
Socialt kunstprojekt i samarbejde med Niels Bonde, Kunsthøjskolen i Holbæk 2011.
http://www.kunsthojskolen.dk/

I dagene 6 & 7 oktober 2011 udviklede højskoleelever og elever fra sprogskolen i Holbæk fællesskab et projekt i form af en rumlig/performativ fortælling i 7 tableauer. Udgangspunktet var 7 episoder som de unge afghanere udvalgte som betydningsfulde på deres mange tusinde kilometer lange rejse til Danmark.

Der var tale om et socialt kunstprojekt der baserer sig på det interkulturelle møde. I løbet af de 2 dage omsatte de unge i fællesskab historierne til fysiske rum og videreformidlede således i en kunstnerisk form oplevelserne.

Projektet involverede 15 unge afghanere fra sprogskolen i Holbæk som netop havde fået asyl i Danmark & 15 højskoleelever.

Saffar (The journey)
Social art project in cooperation with Niels Bonde,
Holbæk Art Folk High School, DK 2011.
http://www.kunsthojskolen.dk/

During the days of the 6 and 7th October 2011, students of Holbæk Folk Art School and students of the language school in Holbæk made a project together in form of a spatial/performative story in seven acts. The starting-point was seven episodes that the young Afghans chose as important during their many thousand kilometres journey to Denmark.

The social art project was based upon intercultural experience.
During these two days, the young people in common transformed the stories into physical space.

The project involved 15 young Afghans from the language school in Holbæk, who had just obtained asylum in Denmark, plus 15 students from the folk high school.