Random Audio Walks

Random Audio Walks, Huskunstner Kunsthallen 44Møn, Møn 2016/
Kunstart 44, Skolen for Kunstnerisk Talentudvikling.
2 ugers huskunstnerprojekt på Kunsthal 44 Møen /Skolen for Livet/Bogø Kostskole sammen med Thomas Gunnar Bagge.
Efterfølgende lavede vi et forløb på Kunstart 44, Vordingborg tilpasset BGK elever.

Med Henning Christiansen og Fluxuskunsten som historisk ramme blev der blevet trukket forskellige tråde til moderne lydkunst. Kong Asgers Høj på Vestmøn, hvor HC har optaget værket AJUTO, var udgangspunktet for børnenes/de unges arbejde med lyd, sprog, sted og performance.

SE MERE Kunstart 44
HØR MERE Kunstart 44

 

Random Audio Walks, “House Artist”, Art Center 44Møn, Møn 2016/
Kunstart 44, Skolen for Kunstnerisk Talentudvikling.
2 weeks project at Kunsthal 44 Moen / School of Life / Bogø Boarding School
in cooperation with Thomas Gunnar Bagge.
Following we made a course for “Kunstart 44”, a school for talented young.

 With the historical frame based on Henning Christiansen and Fluxus various lines are drawn to contemporary sound art. The hill on West møn where HC has recorded the work AJUTO, was the starting point for the children’s work with sound, language, location and performance.

MORE Kunstart 44