Ich Vermisse, Berlin Alexanderplatz, Urban Art Stories (DE) 2005

///scroll down for english///

Ich Vermisse (Jeg savner)
Berlin Alexanderplatz, Urban Art Stories 2005

I 2 uger slog Mette Kit Jensen hver dag lejr på en øde ø på pladsen. I fjernsynstårnets officielle flagstænger hejste hun 3 flag med teksten ”Ich Vermisse” (Jeg Savner). I skyggen af disse sad hun nu på sin øde ø og talte med forbipasserende om deres følelser i forhold til pladsen. På små papirflag blev de bedt om at fuldføre sætningen: ”jeg savner” Formålet var at tage temperaturen på en plads, som havde været centrum og samlingspunkt i DDR og forum for de store friheds diskussioner inden murens fald, og som nu besad en diffus identitet.

Efterhånden som mængden af flag voksede omkring “øen” kom flere og flere mennesker til og begyndte at kommentere på udsagnene. Mette Kit Jensens rolle var at være katalysator for tanker og følelser blandt pladsens brugere som var en blanding af oprindelige næringsdrivende, indvandrere og turister.Efterfølgende udgav hun bogen: “Ich Vermisse” som bla. Indeholder interviews med udvalgte personer. "Ich Vermisse" indeholdt tekst af Rahel Puffert:
"On the murmering of Publics"

se også:
Bogen The Making of Alex
om gruppeudstillingen Berlin Alexanderplatz, Urban Art Stories

Projektet var støttet af Statens Kunstfonds talentudviklingspulje.

---

Photo: Mette Kit Jensen

“Ich Vermisse” (I Miss)  

Berlin Alexanderplatz, Urban Art Stories 2005

Every day for two weeks Mette Kit Jensen camped out on a “deserted island” on the public square (Alexanderplatz). She raised three flags with the text “Ich Vermisse” (I miss…) on the television tower’s official flag pole. While sitting in the shade of the flags she spoke to the people passing by, asking about their feelings in relation to this square. She asked them to finish the sentence “I Miss..” onto small paper flags. The point was to get a feeling for an area that had not only been a thriving hub of the DDR but also the forum for freedom rallies previous to the fall of the Berlin wall. Presently, however, the identity of the area is diffused.

As the numbers of flags began to grow around the “island” more and more people began to comment on the different statements on the flags. Mette Kit Jensens role was to be the catalyst for thoughts and feelings amongst the people who found themselves in the area for one reason or another; a mix of local shop owners, immigrants and tourists.

Following the event she published a book “Ich Vermisse” that amongst other things contains interviews with selected people. "Ich Vermisse" contained text by Rahel Puffert:
"On the murmering of Publics"

See Also
The book "The Making of Alex"
About the group exhibition Berlin Alexanderplatz, Urban Art Stories

The project was supported by the Danish Art Council Talent Grant


Photo: Mette Gitz-Johansen


Photo: Mette Kit Jensen


Photo: Mette Kit Jensen

Bookdesign: Tine Kjølsen. The book is in german/english language.