HOT SPOT, NLH Space, Copenhagen (DK) 2013

sauna_gade_hjem

sauna_detalje_hjem sauna_vk_hjem

HOT SPOT
NLH Space, København V
Oktober 2013

http://www.nlhspace.dk/2013/09/hot-spot/ 

Ikke langt fra hjørnet til Angelgade, hvor Vesterbro Svømmehal ligger, var der fra gaden mulighed for et kig ind i et saunarum. Rummet kunne ses som en hyldest til svømmehallens nye infrarøde sauna. Her mødes gamle og nye Vesterbro-borgere, mænd og kvinder i alle aldre. 

Det er svært at afgøre folks samfundsmæssige position, når de er iført badetøj. For at få fuldt udbytte af den infrarøde varme, er det samtidig nødvendigt at opholde sig i mindst en halv time i saunaen, og rummet kan derfor opleves som et moderne, urbant gadekær. Et sted, der giver mulighed for en pause i en travl hverdag, en snak om løst og fast – og et møde mellem mennesker på tværs af traditionelle skel. 

Saunaen blev opbygget i træ direkte i NLH Space og forholdt sig til rummets dimensioner. Ud af luftkanalerne strømmede med jævne mellemrum brudstykker af fiktive konversationer, inspireret af samtaler i den virkelige sauna. Hensigten var at få forbipasserende til at stoppe op og relatere sig til et velkendt rum, der blot var flyttet et par hundrede meter længere ned af gaden.

Projektet var støttet af Vesterbro Lokaludvalg og Københavns Kommunes Billedkunstudvalg.

HOT SPOT
NLH Space, Copenhagen V
October 2013

http://www.nlhspace.dk/2013/09/hot-spot/ 

Vesterbro Swimming Pool is located on the corner of Angelgade and a little further down the street you were able to peak inside a sauna room. The room could be seen as a tribute to the Swimming Pool’s new infrared sauna. A place where established Vesterbro dwellers meet newcomers - men and women of all ages. 

It isn’t easy to determine people’s social status when they’re only dressed in swimwear. To obtain the full benefit of the infrared heat one must stay in the sauna for at least half an hour and so the space gets the feel of a contemporary, urban street corner. A place offering a break from the bustle of everyday life, an informal chat – a meeting place for people across conventional boundaries. 

The sauna was constructed of wood in the NLH Space and built in the dimensions of the original space. Fragments of fictive conversations drift into the space from the ventilation system, conversations inspired by the real sauna socialising. The intention was to make passers by stop and relate to a familiar space that has been moved only a few hundred meters down the street. 

The project was supported by Vesterbro Lokaludvalg and the Municipality of Copenhagen’s Visual Arts Committee.