HOT SPOT, NLH Space, Copenhagen (DK) 2013

///Scroll down for english///


HOT SPOT
NLH Space, København V
Oktober 2013

Ikke langt fra hjørnet til Angelgade, hvor Vesterbro Svømmehal ligger, var der fra gaden mulighed for et kig ind i et saunarum. Rummet refererer til svømmehallens infrarøde sauna. Her mødes gamle og nye Vesterbro-borgere, mænd og kvinder i alle aldre

Saunaen blev opbygget i træ direkte i NLH Space og forholdt sig til rummets dimensioner. Ud af luftkanalerne strømmede med jævne mellemrum brudstykker af fiktive konversationer, inspireret af samtaler i den virkelige sauna. Hensigten var at få forbipasserende til at stoppe op og relatere sig til et velkendt rum, der blot var flyttet rundt om hjørnet og et par hundrede meter længere ned af gaden.

SE MERE:

Projektet var støttet af Vesterbro Lokaludvalg og Københavns Kommunes Billedkunstudvalg.

HOT SPOT
NLH Space, Copenhagen V
October 2013

Vesterbro Swimming Pool is located on the corner of Angelgade and a little further down the street you were able to peak inside a sauna room. The room could be seen as a tribute to the Swimming Pool’s new infrared sauna. A place where established Vesterbro dwellers meet newcomers – men and women of all ages.

It isn’t easy to determine people’s social status when they’re only dressed in swimwear. To obtain the full benefit of the infrared heat one must stay in the sauna for at least half an hour and so the space gets the feel of a contemporary, urban street corner. A place offering a break from the bustle of everyday life, an informal chat – a meeting place for people across conventional boundaries.

The sauna was constructed of wood in the NLH Space and built in the dimensions of the original space. Fragments of fictive conversations drift into the space from the ventilation system, conversations inspired by the real sauna socialising. The intention was to make passers by stop and relate to a familiar space that has been moved only a few hundred meters down the street.
SEE MORE:

The project was supported by Vesterbro Lokaludvalg and the Municipality of Copenhagen’s Visual Arts Committee.

Photo: Bjørn Pierri Enevoldsen