DE ANDRES STED

DE ANDRES STED, Metrohegnet ved Enghave Plads, Kbh. 2016
Et samarbejde mellem Billedskolen i Tvillingehallerne og 3 skoleklasser på Vesterbro:
Vesterbro Ny Skole 8D, Oehlenschlægersgade Skole 7V, Tove Ditlevsens Skole 7B
Ide og underviser: Mette Kit Jensen. Assistent og håndværker: Morten Plesner

Over nogle uger undersøgte og observerede unge fra Vesterbro udvalgte steder i hinandens skolegårde og udviklede tekstværker derfra. Ideen var at udveksle blikke og forestillinger om de andres steder gennem en fælles proces. Slutresultatet blev vist på metrohegnet ved Enghave Plads.
SE MERE:

THE PLACE OF THE OTHERS.
Metro fence at the Enghave Plads, Copenhagen. 2016
A collaboration between Billedskolen i Tvillingehallen (artschool for children) and 3 school classes in Vesterbro district of Copenhagen :

Idea and workshop leader: Mette Kit Jensen. Assistant and handyman: Morten Plesner

Over a few weeks young people from Vesterbro studied and observed selected locations in each other’s school yards and developed text works from there. The idea was to exchange glances and notions about “the others” sites through a common process. The result was shown on the fence around the metro building site at Enghave Plads.
SEE MORE: