Brooom! – Open stage, with Pulsk Ravn, Cph. (DK) 2008

///scroll down for english///

BROOOM! -Åben Scene
Socialt projekt i samarbejde med Pulsk Ravn, København, Februar 2008

Vi udsendte et åbent call henvendt til kunstnere som beskæftigede sig med kunstneriske projekter i det offentlige rum. I perioden fra 28 februar – 20 marts 2008 inviterede vi hver torsdag folk til at holde foredrag, lave events, performance el. lign. omkring egne eller andres projekter I det offentlige rum.

Det eksisterende udstillingsrum RACA på Gammel Kongevej 37 indrettede vi som BROOM! – Åben Scene, der både kunne aflæses indad i gallerirummet og udad mod gaden. Vinduespartiet fungerede således som scenegulv. Vi optrådte derefter som værtinder for de indkomne oplæg. Vi iscenesatte rummet og gaden på ny hver dag og serverede iskager, kaffe og sandwichs

Hele projektet var et non-budget arrangement.
Vi lavede alting selv i samarbejde med de tilmeldte 
kunstnere.

Deltagere var bla: Mette Gitz-Johansen, Frans Jacobi, Kerstin Bergendal, Philantropic Intruders v/ Arendse Krabbe og Maja Moesgaard, Field Work v/ Nis Rømer og Lise Skou, YNKB+ , Rabea Eipperle (D), Mette Gitz-Johansen, Astrid Winsløw Hammer, N55, Hagen Rehborn (D), Berit Nørgaard, Jens Kruse , Kvinder på Værtshus, Karina Mosegaard, Kerstin Stoll (D) ect.
www.raca.dk

—-

BROOOM! -An Open Stage.
A collaboration with Pulsk Ravn, Copenhagen, February 2008

We sent out an open invitation to artists who work with artistic projects in the public space. During the period of the 28thof February to the 20th, of March 2008, we invited, on Thursdays, people to give lectures, create events, perform, etc. in public, using their own or others’ projects.

We arranged the existing exhibition space at RACA on Gammel Kongevej 37 as  “BROOOM!” – an open stage that could be read as, into a gallery space or out onto the street.  In this way the window functioned as a stage. We then performed as hosts for the up coming presentation. Every evening we were staging the space and the street in a new way. We were serving ice cream, sandwiches, and coffee

The entire project was a non-budget arrangement. We made everything ourselves working with the artists who had signed up.

The artists were: Mette Gitz-Johansen, Frans Jacobi, Kerstin Bergendal, Philanthropic Intruders v/Arense Krabbe og Maja Moesgaard, Field Work v/ Nis Rømer og Lis Skou, YNKB+, Rabea Eipperle (D), Astrid Winsløw Hammer, N55, Hagen Rehborn (D), Berit Nørgaard, Jens Kruse, Kvinder på Værtshus, Karina Mosegaard, Kerstin Stoll (D) ect.
www.raca.dk