Flâneuse – Pregooo, 00197 Roma Sophienholm (DK) 2015

///Scroll down for english

Back to Flâneuse Index

“Flâneuse - Pregooo” 00197 Roma, Sophienholm 2015

Peter Brandt, Rikke Benborg, Sissel Bergfjord, Mikkel Bogh, Signe Sophie Bøggild, Peter Callesen, Mikkel Olaf Eskildsen, Marianne Grønnow, Klavs Kehlet Hansen, Lise Harlev, Mette Kit Jensen, Dorthe Jørgensen, Line Kallmayer, Nina Maria Kleivan, Eva Koch, Siri Kollandsrud, Anne Gry Friis Kristensen, Gerd Laugesen, Anita Viola Nielsen, Jane Maria Petersen, Hanne Roer, Martin Glaz Serup, Marie‐Louise Vittrup Andersen og Marie Rømer West.

Installationen bestod af et markedsinteriør med en parasol og borde/vitriner hvori billige genstande fra romerske loppemarkeder var udstillet som dyre objekter.

Bordene var lavet af billigt krydsfiner bejdset som ædle træsorter. På et af bordene stod en radio som afspillede lyden af flirt, smiger, lovprisning og komplimenter fra markedssælgere til kvindelige kunder.

Objekterne var nøje udvalgt og indsamlet på utallige besøg på markeder i Via Flaminio, ved St. Giovanni Stationen og på det store loppemarked i Porta Portese i Rom.  Lydoptagelserne fra markederne skulle understrege fortællingen om forfængelighed.

Projektet var støttet af Grosserer L.F. Foghts Fond, Minister Erna Hamiltons Legat for videnskab og kunst, Det Danske Institut i Rom, Dronning Ingrids Romerske Fond, Circolo Scandinavo Di Roma og Statens værksteder for Kunst. Tak til Klitgaarden Skagen.

“Flâneuse - Pregooo” 00197 Roma, Sophienholm, 2015

Peter Brandt, Rikke Benborg, Sissel Bergfjord, Mikkel Bogh, Signe Sophie Bøggild, Peter Callesen, Mikkel Olaf Eskildsen, Marianne Grønnow, Klavs Kehlet Hansen, Lise Harlev, Mette Kit Jensen, Dorthe Jørgensen, Line Kallmayer, Nina Maria Kleivan, Eva Koch, Siri Kollandsrud, Anne Gry Friis Kristensen, Gerd Laugesen, Anita Viola Nielsen, Jane Maria Petersen, Hanne Roer, Martin Glaz Serup, Marie‐Louise Vittrup Andersen and Marie Rømer West.

Installation consisting of a market stall with a parasol, tables and show cases with cheap articles from flea markets in Rome exhibited as valuable objects.

The tables were made of cheap plywood stained to look like solid wood. On one of the tables there was a radio playing the sound of market traders flirting, complimenting and flattering female customers.

The objects were carefully selected and collected during numerous visits to the Via Flaminio Market at St. Giovanni Station and the large flea market at Porta Portese in Rome.

The sound recordings from the markets were made to underline the narrative of vanity.

Supported by Grosserer L.F. Foghts Fond, Minister Erna Hamiltons Legat for videnskab og kunst, Circolo Scandinavo Di Roma, The Danish Institute in Rome, Queen Ingrid's Roman Fund og Danish Workshop for Arts. Thanks to Klitgaarden Skagen.