Workshops

 

Øvelse omkring  stedsspecifikke værker. Kunsthøjskolen i Holbæk 2018. Foto: JLSchou

Workshops
Mette Kit Jensen har gennem mange år holdt workshops og lavet undervisningsforløb på kunsthøjskoler, museer og billedskoler. Desuden har hun holdt foredrag og workshops på kunstakademier, arkitektskoler, for museumsfolk og billedkunstlærere. Projekterne ligger i forlængelse af hendes kunstneriske praksis, ambitionsniveauet er det samme og tilpasses hver gang målgruppen, situationen og stedet. Hun har særligt fokus  på byrumsprojekter, performative og sociale processer, udveksling af erfaring mellem befolkningsgrupper, stedsspecifikke og handlingsbaserede værker i det offentlige rum samt objekter, tekstværker og installationskunst.

----

Workshops
Mette Kit Jensen has for many years held workshops and classes at art folk high schools, museums, childrens art schools and primary schools. In addition, she made lectures and inspiration courses at art academies, schools of architecture and for museum staff and art teachers.The projects are an extension of her artistic practice and are adjusted each time in accordance with the participants in the given situations and contexts. Her special focus lies in the exchange of experiences among different groups in society. Such as text works, site-specific and action-based works in the public space.

Below is a small selection of the many projects.

Se CV