The Hen That Lay Golden Eggs, Greve Museum (DK) 2016

p1000027       p1000101

Hønen der lagde guldæg
Skulptur Extra, Greve Museum 2016
Skulpturen minder om en vejbod, disse små reoler med varer som sælger grøntsager fra den private husholdning eller æg fra egne høns. I dette tilfælde er der tale om guldæg som spejler sig uendeligt og som refererer til museets udstilling “Velfærdsdrømme”. Da Mette Kit Jensen selv er vokset op ved Greve Strand i 60erne og 70erne handler værket - og udstillingen også om hendes egen opvækst hvor hendes familie som mange andre fra arbejderklassen byggede hus på et billigt grundstykke og skabte sig højere levestandard derfra.

The Hen that lay Golden Eggs
Skulptur Extra, Greve Museum 2016

The sculpture resembles a stand with vegetables, eggs and the like, as you often find them on the roadside in Denmark. You put money in a box and take, what you need.

Here it’s about golden eggs that mirrors again and again. The work connects to the museum exhibition “Velfærdsdrømme” (Imaginations of the good Society”).

Mette Kit Jensen grew up around Greve Strand in the sixties and seventies and thus the work and the exhibition as a whole is about her own childhood.

Mette Kit Jensen’s family built a house on a cheap site as did many working class families in order to create better lives for themselves.