Tables for street lamps, Unlimited Liability /Westwerk, Hamburg (DE) 2006-08

Streetlamp table, in front of “Unlimited Liability”, Norderstraße, Hamburg

The tables were built in cooperation with the Passage gGmbH from young people trained here.
Photo: Michel Chevalier

///scroll down for english///

Borde til lygtepæle
Unlimited Liability, Münzviertel, Hamburg, Tyskland, 2006, 2007 and 2008

Fra 2006-08 samarbejdede Mette Kit Jensen med Michel Chevalier fra “Unlimited Liability” (En kunstbutik som nægter at sælge til de rige) om at forsyne området med borde som let lod sig montere på lygtepæle. Mette Kit Jensen designede bordene og en gruppe unge fra lokalområdet byggede dem. Den overordnede ide var at give plads til konsum og kontemplation i det offentlige rum uafhængigt at kommercielle cafeer. I oktober 2007 dokumenterede Mette Kit Jensen projektet i Westwerk, Hamburg.
Unlimited Liability
Münzviertel
http://targetautonopop.org  
www.westwerk.org

Tables for street lamps
Unlimited Liability, Munzviertel, Hamburg, Germany 2006, 2007 and 2008 

From 2006-08 Mette Kit Jensen worked with colleague Michel Chevalier from “Unlimited Liability” to provide the area with tables that are easily attached to light poles.  Mette Kit Jensen designed the tables and the local “Jugendwerkstatt” built them. The basic idea is to provide space for consumption and contemplation in a public area independent from commercial cafes. In October 2007 Mette Kit Jensen documented the project in Westwerk, Hamburg.      
Unlimited Liability
http://targetautonopop.org
Münzviertel
www.westwerk.org